تعهد انرژی

آثار ما

کارهای ما

تعهد تامین انرژی

در نقطه نهایی پیش از آن که به مصرف‌کننده نهایی برق برسیم، در دامنه گسترده‌ای از حوزه‌ها از خطوط توزیع هوایی ساده تا شبکه‌های هوشمند شهری خدمات ارائه می‌کنیم.

ما، شرکت پرایم انرژی، راه‌حل‌های اقتصادی آماده مفیدی را ارائه می‌کنیم که هزینه کیفی و عملیاتی در توزیع انرژی را برای مشتریانمان به حداقل می‌رسانند.

ما گذشته از راه‌حل‌هایی که با استفاده از تجربه و دانش‌مان در تمام مراحل سیستم‌های توزیع برق نیازها را تامین می‌کنند، همچنین خدمات مهندسی، مشاوره و تعهد مطابق با فناوری روز، قوانین و مقررات ارائه می‌کنیم.

خدماتی که ما برای توزیع برق ارائه میکنیم;

  • پروژههای سیستمهای توزیع انرژی

  • شبکههای توزیع برق زیرزمینی

  • خطوط توزیع برق هوایی

  • ایستگاه تبدیل

  • ارتباطات مشترکین

  • خدمات مشاوره و مهندسی