عملیات و نگهداری

آثار ما

کارهای ما

عملیات و تعمیر و نگهداری

شرکت پرایم انرژی، در شبکه‌های توزیع برق مرکزی آنتالیا و نیروگاه‌های برق، پیش از همه از امنیت زندگی، انتقال بدون وقفه انرژی و تداوم انرژی اطمینان حاصل می‌کند.

شرکت پرایم انرژی با مهندسان و تکنیسین‌های ماهر و باصلاحیت در منطقه مرکزی آنتالیا در ساخت و تعمیر و نگهداری سیستم‌های برقی مراکز فنی بسیاری به صورت 24 ساعته در هفت روز هفته کار می‌کند و این اطمینان را می‌دهد که عملیات آن پیوسته و بی‌هیچ مشکلی است.

با استفاده از برنامه‌های تعمیر و نگهداری کامپیوتری و فعالیت‌های پیشگیرانه و پیشگویانه، قطعات سیستم که احتمال بروز نقص در آنها می‌رود از پیش تعویض می‌شود تا از خرابی جلوگیری شود. بنابراین، ما به این صورت هزینه‌های عملیاتی و تعمیر و نگهداری را به حداقل رسانده‌ایم