ما در نمایشگاه انرژی تجدید پذیر در ایران هستیم

  • 3 نوامبر 2017

    شرکت پرایم انرژی در دومین نمایشگاه انرژی قابل تجدید در تهران در تاریخ 31 اکتبر تا 2 نوامبر 2017 شرکت کرد. تبادل اطلاعات با نمایندگان این بخش در ایران صورت گرفت، و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، مشارکت و همکاری مورد ارزیابی قرار گرفت.

    Comments(0)

    Leave a comment

    Required fields are marked *