منابع انسانی

شرکت

ما با یکدیگر با روحیه گروهی برای رسیدن به نتیجه مناسب کار میکنیم.

راه به روی تجدید و تغییر باز است.

ما اصول و ارزشهای شرکتی خودمان را داریم.

هدف ما، شرکت پرایم انرژی، در ساختاری قابل اتکا، نوآورانه و به طور پیوسته در حال رشد و باثبات که برای انسانیت ارزش قائل است، ایجاد فرصت برای کارکنانمان برای بهبود بخشیدن به خود از لحاظ شخصی و حرفه‌ای و استفاده از ظرفیت فعلی خود در بالاترین سطح است. ما بر این باور هستیم که ما خانواده هستیم نه فقط شرکت، و می‌دانیم که هر نظری که در جهت ارتباط باز به اشتراک گذاشته می‌شود ما را از این هم پیش‌تر می‌برد. موقعیت‌های باز را می‌توان درkariyer.net دنبال کرد یا می‌توانید رزومه خود را به info@primeenerji.com ارسال کنید.