نخستین مرحله پروژه MW 11 در حال کامل شدن است.

 • 22 ژوئن 2017

  ما در حال تکمیل مرحله نخست پروژه MW 11 در سیواس هستیم.

   

   

  Comments(0)

  Leave a comment

  Required fields are marked *