دربارهی ما

شرکت

دربارهی ما

سابقه شرکت

شرکت ما، پرایم انرژی، که در عرصه های مختلفی در بخش انرژی فعالیت می کند در استانبول تاسیس شد. ما خطوط انتقال انرژی و شبکه‌های برق شهری را در همه مناطق کشورمان می‌سازیم. ما زیربنای آینده‌ای بهتر را با انتقال و توزیع برق می‌سازیم. همچنین، ما نیروگاه خورشیدی را برای آینده‌ای سبزتر می‌سازیم.

هدف ما: ایجاد ارزش کیفی و پایدار در تولید، انتقال، و توزیع انرژی، خدمات و برنامه ریزی برتر برای مشتریانمان، کارکنانمان و کشورمان.

ما سعی داریم با استفاده از همه فرصت‌هایی که داریم رضایت مشتریانمان را به حداکثر برسانیم. ما قصد داریم با ارائه خدمات کیفی روابط کسب و کاری‌مان را به مشارکت راه حل دائمی تبدیل کنیم.

ما با پیروی از ارزش‌هایی که داریم به تعهداتمان جامه عمل می‌پوشانیم. گذشته از آن، ما نهایت توجه را به مسائل زیست محیطی، اجتماعی و امنیت شغلی معطوف می‌کنیم.

ما، موازی با توسعه فناوری، با افزایش انواع محصولات و خدمات و احیای مداوم خودمان کاربردهای بسیاری در منابع جانشین و قابل تجدید ایجاد می‌کنیم.