İhracata Yönelik Devlet Yardımları

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

 

150.000 İLE 400.000 DOLAR’A VARAN GERİ ÖDEMESİZ DESTEK

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ ( UR-GE DESTEĞİ )

 

AMAÇ: Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alarak şirketlerin uluslararası rekabet güçlerinin geliştirilmesine yönelik yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak, işbirliği kuruluşlarının önderliğinde ihracat alışkanlığı edinmelerini amaçlamaktadır.

KAPSAM: UR-GE projeleri, firmaların işbirliği yaparken aynı zamanda rekabet etmeyi öğrendikleri bir destek sistemidir. Projelerde kaliteli üretim yapan, ancak ihracatı bilmeyen veya başlangıç düzeyinde ihracat yapan firmalar ile halihazırda ihracat yapan ve pazarlarını çeşitlendirmek isteyen firmaların kümelenme mantığı çerçevesinde birlikte hareket etmeleri sağlanmaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Ticaret Kanunu’nun 124 üncü maddesinde belirtilen sınai ve/ veya ticari faaliyette bulunan kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri üyesi oldukları işbirliği kuruluşlarının (Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler) başvuru yapabilirler.

BAŞVURU YERİ:

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri

Dairesi

2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi

Hakkında Tebliğ

Destek Türü Destek

Oranı

Destek

Limiti

Süre/Adet Faydalanıcı
İhtiyaç Analizi,

Tanıtım,

Eğitim ve Danışmanlık

 

75%

 

400.000 $

 

Proje Süresince (36 Ay)

 

İşbirliği

Kuruluşları

 

Yurt Dışı Pazarlama

 

75%

150.000 $ /

Program

10 program İşbirliği

Kuruluşları

 

Alım Heyeti

 

75%

100.000 $ /

Program

10 program İşbirliği

Kuruluşları

 

İstihdam

 

75%

Emsal Brüt

Ücret

2 kişi; Proje Süresince

(36 Ay)

İşbirliği

Kuruluşları

 

Bireysel Danışmanlık

 

70%

50.000 $ / yıl 3 Yıl Şirketler

 

 

PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEĞİ

AMAÇ: Şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleri harcamaların belirli bir bölümünün desteklenmesidir.

KAPSAM: Türkiye’ de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin pazara giriş belgeleri alımlarını sağlamaya yönelik destekleri kapsar.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan ve Türk Ticaret Kanunu’nun 124 üncü maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler.

BAŞVURU YERİ:

İhracatçı Birlikleri

DESTEK UNSURLARI TABLOSU

2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar
Destek Türü Destek

Oranı

Destek

Limiti

Faydalanıcı
ISO Belgeleri (14001, 14064, 22000,

27001,50001)

 

 

 

 

50%

 

 

 

250.000 $ /

Yıllık

 

Ticari Ve Sınai

Şirketler

 

 

 

Tarım Şirketleri

 

CE İşareti
Tarım Ürünlerine İlişkin Analiz Raporları ve

Sağlık Sertifikaları

Uluslararası Nitelikteki Diğer Kalite ve Çevre

Belgeleri*

 

 

YURTDIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ

AMAÇ: Yeni ihraç pazarları yaratılması ve geleneksel pazarlarda pazar payımızın artırılması amacıyla şirketlerin yurt dışı pazar araştırması gezilerinin desteklenmesidir.

KAPSAM: Şirketlerin ihracat gerçekleştirmek istedikleri hedef pazarlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini artırmaları, potansiyel müşterileri ile iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri sağlanmaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Ticaret Kanunu’nun 124 üncü maddesinde belirtilen sınai ve/ veya ticari faaliyette bulunan kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler.

 

Yurtdışı Pazar Araştırması kapsamında hangi desteklerden ne kadar yararlanılabilir?

Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla iki şirket çalışanının uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla araç kiralama giderleri ile kişi başına günlük 150 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda + kahvaltı) giderleri desteklenmektedir. Türkiye’den gidiş ve Türkiye’ye dönüş hariç olmak üzere, en fazla 10 (on) günlük kısmı ve bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 yurtdışı pazar araştırması gezisi desteklenir.

 

2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ
Destek Türü

 

Destek

Oranı

Destek

Limiti

Süre/

Adet

Faydalanıcı
Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği  

70%

 

5000 $

 

10 adet/

yıl

 

Şirket

 

 

RAPOR DESTEĞİ

 

AMAÇ: Şirketler ile işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarını oluşturmaları amacıyla satın aldıkları raporların desteklenmesidir.

KAPSAM: Firmaların ve işbirliği kuruluşlarının satın aldıkları sektör, ülke veya marka odaklı raporlara ilişkin giderlerin desteklenmesi sağlanmaktadır.

 

KİMLER BAŞVURABİLİR:

Türk Ticaret Kanununun 124. maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri ve işbirliği kuruluşu olarak; Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler.

 

Rapor Desteği Özet Tablosu

 

2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ
Destek Türü Destek

Oranı

Destek Limiti Faydalanıcı
 

Rapor Desteği

 

% 60

 

200.000 $/Yıl

Şirketler
 

% 75

 

200.000 $/Yıl

İşbirliği

Kuruluşları

 

 

YURT DIŞI ŞİRKET ALIMI DESTEĞİ

 

AMAÇ: Firmalarımızın yurt dışında yerleşik şirketleri satın almaları yoluyla değer zincirlerine eklemlenmelerini desteklemektir.

KAPSAM: Yurt Dışı Şirket Alımı Desteği kapsamında, firmalarımızın yurt dışında yerleşik şirket alımı amacıyla satın aldıkları mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin desteklenmesi sağlanmaktadır.

 

KİMLER BAŞVURABİLİR ?

Türk Ticaret Kanununun 124. maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri ve işbirliği kuruluşu olarak; Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeler, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler.

 

DESTEK UNSURLARI:

Yurt dışında yerleşik şirket alımı amacıyla satın alınan mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler desteklenir. Satın alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için öncelikle Bakanlıktan ön onay alınması gerekir. Ön onay sonrasında ödeme başvurusunda bulunulur. Ön onay ve ödeme başvurusu doğrudan Bakanlığa yapılır ve burada sonuçlandırılır.

 

Destek Oranı Nedir?

Destek oranı şirketler için %60, işbirliği kuruluşları için %75 olup yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar destek verilir.

 

 

E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ

 

AMAÇ: Şirketlerin e-ticaret alışkanlığı kazanmalarının desteklenmesidir.

KAPSAM: E-Ticaret sitelerine üyelik ücretleri desteklenerek firmaların e-ticaret sitelerine üyeliklerinin kolaylaştırılması sağlanmaktadır.

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri

ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri, işbirliği kuruluşları proje onayına müteakip en az 250 şirketin yer aldığı proje gruplarına ilişkin başvurularını Bakanlığa iletir.

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ YETKİNLİK PROJELERİNİN

DESTEKLENMESİ (KTZ DESTEĞİ)

 

AMAÇ: Şirketlerimizi küresel tedarik zinciri mekanizmasına dâhil ederek yeni yatırımlar çekmek, ihracatı artırmak, yeni istihdam imkânları yaratmak, verimliliği yükseltmek, bilgi ve teknoloji aktarımı sağlamak.

KAPSAM: Tedarik zincirindeki faaliyetlerin farklı ülkeler arasında paylaşımı uzmanlaşmayı artırmakta ve maliyetleri düşürmektedir. Böylece gelişmekte olan ülkeler için yeni yatırımlar çekmek, ihracatı artırmak, yeni istihdam imkânları yaratmak, verimliliği yükseltmek, bilgi ve teknoloji aktarımı sağlamak gibi fırsatlar ortaya çıkmaktadır. Öte yandan tedarik zincirlerine girmek için sahip olunması gereken yüksek standartlar, verimlilik, tasarım, sürdürülebilirlik, güvenlik ve hızlı üretim kabiliyetleri gelişmekte olan ülkeleri zorlayan faktörler olarak öne çıkmaktadır.

Bu çerçevede, firmalarımızı söz konusu faktörlerde güçlendirerek ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırılmasını sağlamak amacıyla küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılımlarını sağlamalarına yönelik olarak gerçekleştirecekleri harcamalar destek kapsamına alınmıştır.

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Ticaret Kanunu’nun 124 üncü maddesinde belirtilen sınai faaliyette bulunan kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler başvuru yapabilirler.

 

KTZ desteği kapsamında hangi desteklerden ne kadar yararlanılabilir?

Proje bazlı olarak tanımlanan destek kapsamında proje sahibi tedarikçi şirketlerimizin makine-ekipman-donanım alımı, yazılım alımı, yurt dışı ofis depo harcamaları, eğitim-danışmanlık-müşteri ziyaretleri ile sertifikasyon-test analiz- ürün doğrulama harcamaları proje bazlı olarak %50 oranında ve proje başına en fazla 1 milyon ABD Dolarına kadar desteklenmektedir. Bir şirketin azami bir projesi destek alabilecektir.

 

 

YURT DIŞI BİRİM, MARKA TESCİL TANITIM DESTEĞİ

 

AMAÇ: Firmaların yurt dışında kendi dağıtım kanallarını kurmaları ve tanıtım faaliyeti gerçekleştirmelerine olanak sağlamaktır.

KAPSAM: 2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde, firmaların yurtdışında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetleri, yurtdışında açtıkları birimlerine ilişkin kira giderleri ve marka tescili giderleri desteklenmektedir.

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş şirketler,

 

2010/6 SAYILI TEBLİĞ DESTEK UNSURLARI:

Firmaların yurtdışında açtıkları birimlere (ofis, mağaza, depo, showroom vb.) ilişkin kira giderleri, hedef pazarlarında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderler ve şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderler desteklenmektedir.

2010/6 Sayılı Tebliğ Destek Özet Tablo

 

2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”
Destek

Kalemi

Destek % Destek Limiti Süre/Adet Faydalanıcı
 

Birim Kira

 

40-50

75.000$-120.000$ / birim

başına yıllık

4 yıl / ülke

Firma başına 25

birim

Şirketler/

İşbirliği

Kuruluşları

Tanıtım

Faaliyetleri

 

60

150.000$ – 250.000$/

ülke, yıl

 

4 yıl

Şirketler/

İşbirliği

Kuruluşları

Yurtdışı Marka

Tescili

 

50

 

50.000$ / yıl

 

4 yıl

 

Şirketler

 

YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUARLARA KATILIMLARIN

DESTEKLENMESİ

AMAÇ

Firmaların yurt dışında gerçekleştirilen fuarlara iştiraklerinin ve T.C. Ekonomi Bakanlığınca yetkilendirilmiş organizatörler tarafından yurt dışı fuarlara yönelik olarak gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi suretiyle her sektörden ve her düzeyde firmalarımızın uluslararası pazarlara girmeleri, hali hazırda ihracat yaptıkları pazarlarda tutunmaları ve mevcut pazarlarını çeşitlendirmeleri yoluyla ihracatımızın arttırılması hedeflenmektedir.

KAPSAM

Yurt dışı fuar desteklerinden Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonları yararlandırılmaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

T.C. Ekonomi Bakanlığınca yetkilendirilmiş organizatörler tarafından düzenlenen yurt dışı fuar organizasyonlarına veya T.C. Ekonomi Bakanlığınca bireysel katılımı desteklenen sektörel nitelikli uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara katılım sağlayan Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirketler ile aynı üretim dalında faaliyette bulunan üretici ve imalatçı şirketleri bir araya getiren ve temsil eden kuruluşlar (federasyon, birlik, dernek) ve İhracatçı Birlikleri başvuruda bulunabilmektedir.

Fuar Desteği Özet Tablosu

 

DESTEK KAPSAMI DESTEK

ORANI (%)

DESTEK LİMİTİ FAYDALANICI
 

Yurt Dışı Fuar Katılımı Kapsamında

Yer Kirası, Stand, Nakliye, Ulaşım

Giderleri

 

 

 

Desteğe Esas

Tutar Bazında*

Genel

Fuarlarda

 

50.000 TL

 

Şirketler, Üretici/ İmalatçı

Organizasyonları, İhracatçı

Birlikleri

Sektörel

Fuarlarda

 

75.000 TL

Prestijli

Fuarlarda

 

250.000 TL

Türk ihraç ürünlerinin,

sektör/sektörlerin ve/veya

katılımcıların ve/veya yurt dışı

fuar organizasyonunun tanıtımı

amacıyla yapılan faaliyetler

 

 

 

 

75%

Genel

Fuarlarda

320.000.TL  

 

Yetkilendirilmiş Yurt Dışı

Fuar Organizatörleri

 

 

 

Sektörel

Fuarlarda

 

 

500.000 TL +

(320.000 TL

İlave Tanıtım

Desteği)

* Firmalara, yurt dışı fuar organizasyonlarına veya bireysel katılımı desteklenen sektörel nitelikli uluslararası fuarlara katılımlarında metrekare başına ödenecek tutardır.

YURTİÇİ FUAR DESTEKLERİ

AMAÇ: Bakanlık tarafından belirlenen sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarların dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacıyla organizatörler ile katılımcıların desteklenmesidir.

KAPSAM: Organizatörlerin tanıtım harcamaları ve katılımcıların katılım harcamalarının desteklenmesidir

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenerek ilan edilen yurtiçi fuarları düzenleyen organizatörler ve bu fuarlara katılım sağlayan Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirketler başvuruda bulunabilir.

FUAR DESTEKLERİ UNSURLARI:

Katılımcı şirketlerin yurtiçi fuara katılımı kapsamında yaptığı yer kirası ve stand masrafları için ödenen fatura tutarının % 50’si azami 30.000 TL’ye kadar desteklenmektedir. Organizatör şirketlerin bir yurtiçi fuar için yurt dışında yaptığı tanıtım harcamaları % 50 oranında azami 525.000 TL’ye kadar, yurt içinde yaptığı tanıtım harcamaları % 50 oranında azami 175.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

TASARIM DESTEĞİ

AMAÇ: Türkiye’de tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması ile tasarımcılarının ve Türk tasarımının yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda tanıtılmasına, pazarlanmasına ve markalaşmasına katkıda bulunmaktır.

KAPSAM: Tasarımcı şirketleri/tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderleri ile şirketlerin yurtdışı pazarlara yönelik yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin giderlerin desteklenmesidir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Ticaret Kanunu’nun 124 üncü maddesinde belirtilen sınai ve/ veya ticari faaliyette bulunan kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri, Tasarımcı Şirketleri ve Tasarım Ofisleri, İşbirliği Kuruluşları (Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıflar, ticaret ve/veya sanayi odaları, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, sektör dernekleri ve kuruluşları, sektörel dış ticaret şirketleri, ticaret borsaları, işveren sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler)

Hangi desteklerden ne kadar yararlanılabilir?

İşbirliği kuruluşları tarafından gerçekleştirilen uluslararası tasarım organizasyonları %50 oranında ve proje başına en fazla 300.000 ABD Doları tutarında desteklenmekte olup işbirliği kuruluşları tarafından düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren tasarımcıların yurtdışındaki eğitim giderlerinin tamamı ile aylık 1.500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla oluşacak yaşam giderlerine ilişkin işbirliği kuruluşlarının gerçekleştirecekleri harcamalar en fazla iki yıl süresince desteklenir.

 

2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ
Destek Türü Destek

Oranı

Destek Limiti Süre/Adet Faydalanıcı
Tasarımcı Şirketleri Tasarım

Ofisleri

Reklam,

Tanıtım,

Pazarlama

 

 

 

 

 

 

 

50%

 

300.000 $yıl

 

150.000 $/ yıl

 

 

 

 

 

 

4 Yıl

 

 

 

 

 

Tasarımcı

Şirketleri

– Tasarım

Ofisleri

Kira 200.000 $/yıl 100.000 $/ yıl
Kurulum/

Dekorasyon

Giderleri

 

100.000 $/yıl

 

50.000 $/yıl

Patent, Faydalı

Model ve

Endüstriyel

Tasarım Tescili

Giderli

 

 

50.000 $/yıl

 

 

50.000 $/yıl

Tasarımcıların

Brüt Ücret

Giderleri

 

150.000 $/yıl

 

200.000 $/ yıl

Danışmanlık

Giderleri

200.000 $/yıl 100.000 $/ yıl

 

TASARIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEĞİ UNSURLARI

Şirketlerin moda, endüstriyel tasarım ve inovasyon kapasitelerinin artırılarak, ihracata dönük katma değerli ürün üretmeleri amacıyla uygulayacakları projeleri kapsamında yapılan istihdam, alet, teçhizat, malzeme ve yazılım satın alımı ile seyahat ve web sitesi üyeliği giderleri desteklenir.

Destek Türü Destek

Oranı

Destek

Limiti

Süre/

Adet

Faydalanıcı
Tasarımcı Modelist Mühendis Brüt Ücret

Giderleri

 

 

 

 

50%

1.000.000 $ /

Proje Başına

 

 

 

3+2 Yıl

 

 

 

Şirketler

Alet Techizat Malzeme Yazılım Giderleri 250.000 $ /

Proje Başına

Seyahat ve Web Sitesi Üyeliği Giderleri 150.000 $ /

Proje Başına